Beneficis de la Meditació

beneficis de la meditacio

La Meditació com a Experiència Empírica… quins beneficis t’aporta?

Aquest coneixement de la meditació és de temps remots i majoritàriament ve de l’Índia. Així com el coneixement de la ciència ve d’Occident. Des del principi, s’ha d’ésser un buscador de la veracitat, i amb una actitud científica cadascú ha d’abordar el tema. Totes les ensenyances de meditació han des ser tractades amb respecte com una hipòtesis, i si basades en l’experimentació se senten com certes, només així haurien de ser acceptades per la gent honesta. Ja que aquest coneixement és pel benefici personal i pel de tot el món que t’envolta.

Aquest és el perquè Sahaja Yoga a Andorra, ofereix un mètode de meditació espontània (=Sahaja). Degut a la seva simplicitat en la seva pràctica, i a la facilitat de sentir-ne els seus efectes, ha estat elegida per molts científics per portar a terme diferents investigacions sobre els beneficis de la meditació. Ja que no es basa en cap tipus de creença religiosa imposada o acceptada d’una forma dogmàtica. Sinó que tots els exercicis proposats s’encaminen a desenvolupar la consciència guia o maternal, que cada individu posseeix en el seu interior.

Estudis mèdic-científics han demostrat els beneficis de la meditació tan a nivell de salut física, mental com emocional.

 

Les tècniques de meditació de Sahaja Yoga s’han provat científicament que ajuden a millorar el nivell de salut general segons un estudi realitzat per la Universitat de Sydney.

logo_unisidney

En aquest estudi s’ha mostrat un augment considerable en el nivell de salut general (SF-36) dels practicants de llarg termini de la meditació Sahaja Yoga, respecte a la mitja de la població australiana. Aquest estudi ha estat publicat a la revista acadèmica “Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine” (Ed. Hindawi).

Altres estudis sobre l’aplicació de la meditació Sahaja Yoga en la prevenció de malalties han estat causa d’estudi per les següents patologies:

1.- Tractament de les arítmies cardíaques.

2.- Tractament de l’asma.

3.- Epilèpsia.

4.- Desequilibris en la tensió arterial.

5.- En el tractament i prevenció d’algunes enfermetats mentals com l’ansietat, psicosi i depressió.

6.- Desordres de la menopausa.

7.- Trastorn per dèficit d’atenció e hiperactivitat en nens (ADHD).

8.- A la reducció del consum de subtàncies adictives com el tabac o les drogues.

9.- Patologies d’arrel psicosomàtica, com el estrés.

 

Alguns d’aquests estudis han estat publicats en revistes de prestigi internacional com l’“International Journal of Cardiology” (Ed. Elsevier) o “Thorax” (Ed. British Medical Journal).

lgo-elsevier

També cal remarcar, els efectes positius de la meditació que permet fàcilment l’experiència del silenci en l’activitat neuronal. Aquests efectes positius han estat publicats en la també prestigiosa revista mèdica “Neurosciencie Letters” (Ed. Elsevier).

Després de varis anys d’investigació de neuroimatge en la Universitat “La Laguna” de Tenerife a un grup de practicants de la meditació Sahaja Yoga ha revelat un gran descobriment:

ull

La revista científica interdisciplinar “Plos One”, amb un altíssim un nivell d’impacte, ha publicat dit estudi a on es demostra per primera vegada, que la pràctica diària de la meditació, fa més jove el cervell, ja que els seus practicants tenen un nivell de matèria gris superior en totes les àrees del cervell. Aquest fet és molt rellevant ja que les enfermetats mentals com l’alzheimer, el parkinson o la depressió estan associades a una pèrdua de matèria gris en diferentes zones del cervell. Tal descobriment ha estat també publicat en la majoria de mitjans de comunicació generals espanyols com Europapress. Es pot veure aquest estudi sencer en el següent enllaç a “Plos One”.

Recopilació de bibliografia acadèmica dels estudis sobre els beneficis de la meditació:

 1. Aftanas L.I., Golocheikine S.A. (2001): Human anterior and frontal midline theta and lower alpha reflect emotionally positive state and internalized attention: high-resolution EEG investigation of meditation. Neuroscience Letters 310: 57-60.
 2. Aftanas L.I., Golocheikine S.A. (2002): Non-linear dynamic complexity of the human EEG during meditation. Neuroscience Letters 330: 143-146.
 3. Aftanas L.I., Golosheikin S.A. (2003): Changes in cortical activity in altered states of consciousness: the study of meditation by high-resolution EEG. Human Physiology 29(2):143-151.
 4. Aftanas L.i., Golosheykin S.A. (2005): Impact of regular meditation practice on EEG activity at rest and during evoked negative emotions.International Journal of Neuroscience, 115(6): 893-909.
 5. Choudhary R., (2011): Effect of Sahaja Yoga Meditation on the Nutritional Assessment of University Students. International Journal of Sports Science and Engineering 5(2): 077-084.
 6. Chugh D.K. (1997): The effects of Sahaja Yoga in bronchial asthma and essential hypertension. New Delhi Medicos, 13(5): 46-47.
 7. Gupta H.L., Dudani U., Singh S.H., Surange S.G., and W. Selvamurthy (1991): Sahaja Yoga in the management of intractable epileptics. Journal of Association of Physicians of India 39(8): 649.
 8. Hackl, W. (1995): Die Auswirkungen von Sahaja Yoga auf das Drogenkonsumverhalten (The effect of Sahaja Yoga on drug consume behaviour). Doctoral thesis submitted to the University in Vienna, 1995.
 9. Harrison L.J., Manocha R., and K. Rubia (2004): Sahaja Yoga Meditation as a Family Treatment Programme for Children with Attention Deficit-Hyperactivity Disorder, Clinical Child Psychol Psychiatry 9 (4): 479-497.
 10. Hernández Sergio E., Suero José, Rubia Katya, and González-Mora José L.: Monitoring the Neural Activity of the State of Mental Silence While Practicing Sahaja Yoga Meditation. The Journal of Alternative and Complementary Medicine. March 2015, 21(3): 175-179.
 11. Hernández Sergio E., Suero José, Barros A., González-Mora JL, Rubia K.: Increased Grey Matter Associated with Long-Term Sahaja Yoga Meditation: A Voxel-Based Morphometry Study. PLoS ONE. March(2016), 11(3): e0150757.
 12. Kenan Y., Nasir S., and Y. Ertan (2011): Sahaja yoga: A unique adjunctive approach for the management of cardiac arrhythmias? International Journal of Cardiology 152 (1): 99-100.
 13. Manocha R., Black D., and L. Wilson (2012): Quality of Life and Functional Health Status of Long-Term Meditators. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. Volume 2012.
 14. Manocha R.,  Black D., Sarris J., and C. Stough (2011):  A Randomized, Controlled Trial of Meditation for Work Stress, Anxiety and Depressed Mood in Full-Time Workers. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. Volume 2011.
 15. Manocha R., Black D., Ryan J., Stough C., and D. Spiro (2010): Changing Definitions of Meditation: Physiological Corollorary, Journal of the International Society of Life Sciences, 28 (1)
 16. Manocha R., Marks G., and C. Salome (2002): Sahaja yoga in the management of moderate to severe asthma: a randomised controlled trial.Thorax 57: 110-115.
 17. Manocha M.,  Semmar B (2007):  A Preliminary Study of Efficacy and Safety of Sahaja Yoga Meditation as a Treatment for Hot Flushes and Other Symptoms of the Perimenopause. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings, 14, 266-273.
 18. Mishra R. (1993): Catecholamine, indolamine and other amine cell surface receptors: Seven spanning loops in the organisation in the cell membrane. Paper presented at the “Medical Aspects of Sahaja Yoga”, Medical conference, held in New Delhi India, 1993.
 19. Mishra R., Barlas C.L.A., and D. Barone (1993): Plasma beta-endorphin levels in humans: Effect of Sahaja Yoga. Paper presented at the “Medical Aspects of Sahaja Yoga”, Medical conference, held in New Delhi India, 1993.
 20. Morgan D., (2001): Sahaja Yoga: an ancient path to modern mental health? Transpersonal Psychology Review,  4 (4): 41–49.
 21. Panjwani U., Gupta H.L., Singh S.H., Slevamurthy W., and U.C. Rai (1995): Effect of SahajaYoga Practice on stress management in patients with epilepsy. Indian Journal of Physiology and Pharmacology 39(2): 111-116.
 22. Panjwani U., Selvanurthy W., Singh S.H., Gupta H.L., Thakur L., and U.C. Rai (1996): Effect of Sahaja Yoga practice on seizure control & EEG changes in patients of epilepsy. Indian Journal of Medical Research 103(3): 165-172.
 23. Panjwani U., Selvamurthy W., Singh S.H., Gupta H.L., Mukhopadhyay S., and L. Thakur (2000): Effect of Sahaja Yoga meditation on auditory evoked potentials (AEP) and visual contrast sensitivity (VCS) in epileptics. Appl Psychophysiol Biofeedback 25(1): 1-12.
 24. Rubia, K. (2009): The Neurobiology of Meditation and its clinical effectiveness in psychiatric disorders. Biological Psychology 82, 1-11.
 25. Rai U.C., Sethi S., and S. H. Singh (1997): Some effects of Sahaja Yoga and its role in the prevention of stress disorders. New Delhi Medicos, 13(5): 35-38.
 26. Rai U.C., Sethi S., and S.H.  Singh (1988): Some effects on Sahaja Yoga and its role in the prevention of stress disorders. Journal of International Medical Sciences, 2(1): 19-23.
 27. Rai, U.C. (1995): Role of Sahaja Yoga in the treatment of bronchial asthma. Medical Science enlightened, 98-109, Life Eternal Trust, New Delhi.
 28. Rai U.C. (1993): Medical Science Enlightened. Life Eternal Trust, New Delhi, 1993.
 29. Ramaratnam S., Sridharan K. (2008): Yoga para la epilepsia (Revisión Cochrane traducida). En La Biblioteca Cochrane Plus, 2008 Número 4. Oxford: Update Software Ltd. Disponible en: http://www.update-software.com. (Traducida de The Cochrane Library, 2008 Issue 3. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.)
 30. Sharma V. K., Das S., Mondal S., Goswami U., and A. Gandhi (2006): Effect of Sahaja Yoga on neuro cognitive functions in patients suffering from major depression. Indian Journal of Physiology and Pharmacology,  50 (4): 375–383.
 31. Spiro D.M. (1996): The benefits of Health of Sahaja Yoga. Proceedings of the Asssociation of Polish Scientists of Lithuania.
 32. Usha D.S. (1991): The role of Sahaja Yoga in the management of epilepsy. Thesis submitted to University of Delhi, India, 1991.