Àmbit Acadèmic

Àmbit Acadèmic

Meditació reconeguda per prestigioses universitats com la de Sidney, “La Laguna” de Tenerife, Medicina de Mòdena…